ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Για όσους ενδιαφέρονται να μελετήσουν τα πρακτικά του Συλλόγου μας σας παραθέτουμε  από το πρώτο που αφορά στην Ιδρυτική  Γενική Συνέλευση  στις 15-10-2004 έως και το πιο πρόσφατο 11 -01-2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2004-2006

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2006-2008

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2008-2010

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2010-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2013-2014