ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας σήμερα
(14-10-2016 – 14-10-2018) έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΠΑΠΑΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΚΟΡΑΚΗ-ΛΑΔΑ ΙΟΥΛΙΑ

ΤΑΜΙΑΣ:  ΤΣΟΥΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ