ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας σήμερα
(05-10-2017 – 14-10-2018) έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Παπατσαράς Κωνσταντίνος (τηλ.: 6972722736)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Καραγιάννης Ευάγγελος (τηλ.: 6936733840)

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Κοράκη-Λαδά Ιουλία

ΤΑΜΙΑΣ:  Πολυδώρου Χριστόφορος (τηλ.: 6932766540)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης (τηλ.: 6945705577)