Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Υγεία για Όλους»

Ο  Δήμος  Παλλήνης   συμμετέχει  στο  πρόγραμμα  «Υγεία για Όλους»  http://www.ygeiagiaolous.org  το  οποίο είναι  ένα νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, για την προάσπιση της υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (άποροι/ανασφάλιστοι, ρομά κ.α.), αντιμετωπίζουν σωρευτικά προβλήματα ένταξης στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας, καθώς και πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Το  έργο αυτό έχει παρέχει Πρωτοβάθμια  Φροντίδα σε ευάλωτες  ομάδες πληθυσμού με προσαρμοσμένες κατά περίπτωση και ανάγκη  παρεμβάσεις.

Ενδεικτικά  αναφέρονται κάποιες από τις δράσεις :

  1. Παιδιατρικός  έλεγχος και εμβολιασμοί  σε  παιδιά  έως  15 ετών
  2. Γυναικολογική  εξέταση,  test –pap
  3. Οδοντιατρικός έλεγχος
  4. Παθολογικός  και καρδιολογικός έλεγχος  ενηλίκων ( κλινική εξέταση)
  5. Καταγραφή περιστατικών που χρήζουν άμεσης δευτεροβάθμιας περίθαλψης και προώθηση αυτών σε  Μονάδες Υγείας.
  6.  Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης καταγραφής στοιχείων και εμβολιασμών  σε ηλεκτρονικό βιβλιάριο
  7.  Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης  επιστημονικών δεδομένων, βάσει της αρχής open data

Το έργο “Υγεία για Όλους” έχει ως σκοπό την ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, διασυνδεόμενων με τις τοπικές κοινότητες και τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και δομές, προς όφελος ευάλωτων ομάδων πληθυσμών.