ΑΙΤΗΣΗ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

dimotikos

 

 

 

 

 

 

 

Γέρακας 21-10-2013

 

Προς                                                                               Αριθμ. Πρωτοκ. 6/21-10-2013

 

κ. Δ. ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ  Αντιδήμαρχο Παιδείας και πρόεδρο Α/θμια Σχολικής Επιτροπής.

κ. Δ ΠΑΥΛΗ Διευθυντή του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα.

 

Αξιότιμοι κύριοι

Κατά την προβλεπόμενη από το καταστατικό μας ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,  που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20-10-2013, η οποία μπορεί μεν να μην διέθετε την απαραίτητη απαρτία, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις, το Διοικητικό μας Συμβούλιο κατέστη αποδέκτης σφοδρών παραπόνων και επαπειλούμενων ενεργειών από το σύνολο σχεδόν των παρευρισκομένων γονέων,  που αφορούσαν:

  1. Στην  προβληματική καθαριότητα του σχολείου, και την υγιεινή που απορρέει εξ αυτής.
  2. Στην  προερχόμενη από διαφορετικές πηγές καταγγελία της υπάρξεως κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας του σχολείου σκουρόχρωμου αυτοκινήτου στο οποίο επιβαίνει άγνωστο άτομο. Το άτομο αυτό στα διαλείμματα εμπρός στα έκπληκτα μάτια μαθητών και μαθητριών αυτοϊκανοποιείται.

Σε ό,τι αφορά εις το πρώτο ζήτημα οι γονείς  θεωρούν ότι οι κανόνες υγιεινής ανάγονται σε σχολικές μονάδες άλλων εποχών..

Σε ό,τι δε αφορά εις το δεύτερο  ζήτημα τουλάχιστον 3 γονείς  έως τώρα έχουν ήδη ενημερώσει το αστυνομικό τμήμα, και το τμήμα ανηλίκων. Εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο ήδη αναφερθήκαμε στο εν λόγω γεγονός από τις 29-09-2013 στο πρώτο Σχολικό Συμβούλιο.

 

Και τα δύο ζητήματα που σας κοινοποιούμε κατά την κρίση των 58 παρόντων γονέων στην Γενική Συνέλευσή μας, θεωρήθηκαν πολύ σοβαρά και μας ζητήθηκε να δράσουμε άμεσα και ανεξάρτητα έως την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Ως ΔΣ  κρίνουμε ότι η επίλυση των δύο αυτών ζητημάτων αποτελεί άμεση προτεραιότητα  και θα προσφέρει στην αποκατάσταση του θετικού κλίματος και στη εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας. Για το λόγο αυτό ζητούμε την κατεπείγουσα σύγκλιση του Σχολικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής και Αντιδημάρχου για θέματα Παιδείας.

 

Διατελούμε με τιμή

ΤΟ ΔΣ