ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Γέρακας, 10/07/11


Αξιότιμε κ. Θεοτοκάτε

Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε αντίγραφο της σύμβασης έργου, που αφορά στην ανέγερση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα.

 

Με εκτίμηση

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ                                ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΙΧΑΗΛ