ΟΙ ΑΦΙΣΣΕΣ ΜΑΣ (μέρος Α)

Οι αφίσσες που ακολουθούν σε ΤΡΙΑ μέρη δημιουργήθηκαν από το Σύλλογό μας προκειμένου να γνωστοποιήσουν ευρύτερα τις δραστηριότητές του. Τις παρουσιάζουμε τώρα εδώ και αποσκοπούμε να τις αυξήσουμε.