ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ 05-06-2013

Γέρακας 10-06-2013

Αγαπητοί γονείς

Το ΔΣ του Συλλόγου μας, με αφορμή τα δυσάρεστα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο σχολείο μας την προηγούμενη εβδομάδα (5-06-2013), δηλώνει σθεναρά πως ΠΑΓΙΕΣ θέσεις του Συλλόγου μας είναι, ότι:
1. Η συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και γονέων πρέπει να είναι το κύριο μέλημα και ο μόνος σκοπός για την αρμονική και απρόσκοπτη πρόοδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
2. Τα όποια φαινόμενα και προβλήματα εμφανίζονται στο σχολικό περιβάλλον (π.χ. ενδοσχολικής βίας) θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ΚΑΤΑΡΧΗΝ από τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με τους γονείς και στη συνέχεια από άλλους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς.
3. Η παρουσία και η κλήση της αστυνομίας είτε από εκπαιδευτικό, είτε από γονέα δεν συνάδει σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο στο χώρο της εκπαίδευσης, και ειδικά της πρωτοβάθμιας.
4. Ως θεσμικό όργανο θεωρούμε ότι τέτοιου είδους ενέργειες μόνον ως ατυχείς μπορούν να χαρακτηριστούν και σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούν, δεν εξομαλύνουν, δεν επιλύουν προβλήματα και φυσικά δεν συνεισφέρουν στην προαγωγή του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου.

Τέλος, το Διοικητικό μας Συμβούλιο λυπάται ειλικρινά που βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να απευθύνει μία τέτοια επιστολή και με αυτήν τη θεματολογία.

Το ΔΣ