Δωρεά Συλλόγου

Δείτε παρακάτω την αναλυτική λίστα που εξοπλισμού που αγοράστηκε για το εργαστήριο φυσικής.