Εγγραφές μαθητών στην Α’ Τάξη Δημοτικού για το Σχ. Έτος 2018-2019 – Από 2 έως και 18 Μαΐου 2018 (09:00 π.μ. – 10:30 π.μ.)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Διδασκόντων οι εγγραφές των μαθητών στην Α’ Τάξη Δημοτικού για το Σχ. Έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως και 18 Μαΐου 2018 κάθε εργάσιμη μέρα από 09:00 π.μ. έως 10:30 π.μ..

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα / Κηδεμόνα για την εγγραφή μαθητή/μαθήτριας στην Α’ τάξη Δημοτικού
  2. Βιβλιάριο υγείας (Β.Υ.Π.), στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
  3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο οικίας)
  5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου
  6. Αίτηση – Δήλωση Γονέα / Κηδεμόνα για το Ολοήμερο (εφόσον επιθυμεί)