Εικαστικά

Ανακοινώνουμε στους ενδιαφερόμενους ότι στις 30/11/2017 θα ξεκινήσουν τα μαθήματα εικαστικών σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε