ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Στις 04-06-2011 παρουσιάστηκε στο χώρο του σχολείου  μας το βιβλίο  με τίτλο BIBΛΙO ΠAIΔIKΩN ONEIΡΩN που προέκυψε από τα παραμύθια και τις ζωγραφιές που ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με το Σύλλογο του 2ου Δημοτικού σχολείου συγκέντρωσαν. Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε στους γονείς το μέλος του Συλλόγου του 5ου δημοτικού σχολείου ο κ. Μιχάλης Σταυροχρήστος.