Εκλογές νέου Δ.Σ. Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Οκτωβρίου

Αγαπητοί γονείς,

Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 4:30μ.μ. έως 5:30μ.μ. και την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 10:00π.μ. έως 1:00μ.μ., θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του Συλλόγου μας, από τις οποίες θα προκύψει νέο Δ.Σ. για τα επόμενα 2 χρόνια. Δικαίωμα ψήφου έχουν και οι δυο γονείς.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων στα συλλογικά Όργανα (Ένωση Γονέων, Σχολικό Συμβούλιο) είναι η συμμετοχή των ψηφισάντων γονέων να αντιπροσωπεύει το 1/3 του συνολικού αριθμού των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο. Η συμμετοχή όλων μας είναι επιβεβλημένη.

Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και για την αντιπροσώπευση στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων είναι οι εξής:

Αγγέλη Κούνιου Αλεξάνδρα

Γεωργοπούλου Φωτοπούλου Χριστίνα

Γρηγοροπούλου Δράκου Μαρίνα (μόνο για την Ένωση Γονέων)

Δράκος Ιωάννης (μόνο για το Δ.Σ.)

Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης

Λαζίδη Ειρήνη

Μπούκιου Ευσταθία

Πασουμίδη Ζώη Μαρία

Σταύρου Λεούση Αριάδνη

Οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή είναι οι εξής:

Μπέλλου Έφη

Ντούλια Ελένη

Παπαποστόλης Παναγιώτης

Για την εκλογή μελών του ΔΣ, μπορούν να μπουν μέχρι δύο (2) σταυροί, για την εκλογή αντιπροσώπων στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων μπορούν να μπουν μέχρι τέσσερις (4) σταυροί, ενώ για την Ελεγκτική Επιτροπή ένας (1) σταυρός.

Η Εφορευτική Επιτροπή