Ενημέρωση Γονέων & Κηδεμόνων

Η προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για το μήνα Οκτώβριο , θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018  και ώρα 13:30 για όλες τις τάξεις του Σχολείου εκτός από την πρώτη (Α΄ τάξη ).

Η αποχώρηση των μαθητών, πλην αυτών που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, θα γίνει κανονικά στις 13:15, ώστε να μην διαταραχθεί η εύρυθμη απογευματινή λειτουργία του Σχολείου. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όλους τους γονείς και κηδεμόνες που τα παιδιά τους δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, να τα παραλάβουν στις 13:15 και να επανέλθουν στο Σχολείο στις 13:30 που θα ξεκινήσει η ενημέρωση.