ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όποιες οικογένειες δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό για σύνδεση στα διαδικτυακά μαθήματα να το δηλώσουν μέχρι σήμερα 8/4/2020 και ώρα 17:00 στο mail του σχολείου mail@5dim-gerak.att.sch.gr

εκ της διευθύνσεως του σχολείου