ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π. ΖΗΝΕΛΗ

Η εσωτερική πρωτοβουλία κάθαρσης αποτελεί μέγιστη πολιτική πράξη και απαιτεί περίσσεια πολιτικού ήθους και τόλμης από όλους μας.

Στα τέλη Ιουνίου ανέλαβα την ευθύνη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. Στη συνάντησή μου με το Δήμαρχο του ανέφερα ότι είναι τιμητική για μένα μια τέτοια πρόταση, με τις εξής δύο αρχές-προϋποθέσεις:
1) Με πνεύμα δικαίου και αμεροληψίας και χωρίς ίχνος εμπάθειας, δεν ενδιαφέρομαι να συμβάλω στην καρατόμηση κανενός και στον πολιτικό και ηθικό κανιβαλισμό του.
2) Με ευθύνη και σεβασμό στην 14ετή αυτοδιοικητική μου πορεία, δεν προτίθεμαι να αποκρύψω ούτε ένα γράμμα της αλφαβήτου, από τα τυχόν ευρεθέντα στοιχεία.

Ο Δήμαρχος όχι μόνο συμφώνησε με τα προαναφερθέντα, αλλά μου έδωσε εντολή να γίνει έλεγχος της όλης διαδικασίας-διαχείρισης, με κάθε τυπικότητα, ώστε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και σύμφωνα με την πορεία της έρευνας να τηρηθεί κάθε νομιμότητα. Παράλληλα δε, μου υποσχέθηκε και μου παρείχε κάθε δυνατή βοήθεια στην κατεύθυνση αυτή.

Στα διοικητικά και οικονομικά έγγραφα που έπρεπε να αποτυπώνουν τη λειτουργία της σχολικής επιτροπής, διαπιστώθηκε πλήρης αταξία γεγονός το οποίο μας οδήγησε στις 4 Σεπτέμβρη στην απόφαση να:

  • αναθέσουμε σε ορκωτούς λογιστές τον έλεγχο των οικονομικών της επιτροπής για τη διαχειριστική περίοδο από 1-7-2011 έως 26-6-2012.
  • ζητήσουμε από έγκριτο και έμπειρο νομικό σύμβουλο να μας υποδείξει τις ενδεικνυόμενες ενέργειες, μετά και το πόρισμα των ορκωτών λογιστών.
  • ακολουθήσουμε πιστά όλες τις νόμιμες διαδικασίες που θα μας υποδείξουν.

Οφείλω να τονίσω ότι σε αυτή τη δίμηνη προσπάθειά μου βρήκα αμέριστη βοήθεια από τα στελέχη του Δήμου και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, μα πάνω απ’ όλα είχα τη στήριξη του Δημάρχου.

Η εσωτερική πρωτοβουλία κάθαρσης αποτελεί μέγιστη πολιτική πράξη και απαιτεί περίσσεια πολιτικού ήθους και τόλμης από όλους μας.

Σεπτέμβρης 2012

Πόπη Ζινέλη
Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης