Η ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΕΚΔΙΔΕΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Παλλήνης προχωρά στην έκδοση διμηνιαίας εφημερίδας η οποία θα διανέμεται δωρεάν σε όλα τα σχολεία. Στόχος είναι η δημιουργία μίας πλατφόρμας επικοινωνίας μεταξύ της Ένωσης και των συλλόγων, αλλά πολύ περισσότερο μεταξύ των Συλλόγων. Μέσα από την επικοινωνία αυτή θα μπορούμε όλοι να ενημερωνόμαστε για τις δράσεις μας, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Καλούμε όλους τους συλλόγους γονέων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μας στείλουν τα άρθρα τους το συντομότερο δυνατό στη διεύθυνση info@egp.gr προκειμένου να συγκεντρωθεί η ύλη και να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για να εκτυπωθεί η εφημερίδα των γονέων