Η ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο  κατά την συνεδρίασή του την Τρίτη 18-11-2014 όρισε τη σύνθεση του νομικού προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θητεία 2 1/2 χρόνων ως εξής: 

Πρόεδρος: Κωστής Σμέρος
   Αναπληρωτής: Άγγελος Λιακόπουλος
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Καρκούλιας
   Αναπληρωτής: Θόδωρος Σταματίου

Μέλη:

Δημήτριος Καρράς,  Αναπλ.: Φώτης Αβαρκιώτης

Αλέκος Πυργιώτης, Αναπλη.: Ελένη Αποστολίδου

Ειρήνη Κουνενάκη, Αναπλ.: Ασπασία Τζιτσικάκη

Θανάσης Μαλισιόβας (εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Παλλήνης), Αναπλ.: Κώστας Παπαγεωργίου

Μαρία Διακάκη, Αναπλ.: Μιχάλης Μεταξάς

Έλενα Μηλοπούλου, Αναπλ.: Βασιλική Κακαμπούκη

Βασιλική Γαλαναπούλου (Δημότης), Αναπλ.: Μαρία Μαράκη  (Δημότης)

Νίκος Ζαχαράκης (εκπαιδευτικός), Αναπλ.: Ανδριανή Δεμέναγα (Διευθύντρια Σχολείου)

Βασιλης Ζακόπουλος (Διευθυντής Σχολείου), Αναπλ.: Μάρθα Τσιακίρη

 

Η εκπροσώπηση της Αντιπολίτευσης

Παναγιώτης Κάλανδρος, Αναπλ.: Γεώργιος Καρατζάς