ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες, Στο σχολείο μας θα λειτουργήσει Πρωινή Ζώνη και Διευρυμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα έως τις 17:30΄. Σύμφωνα με την εγκύκλιο η αποχώρηση των μαθητών/τριών θα γίνεται από το επόμενο σχολικό έτος 2023-2024 αποκλειστικά κατά τις ώρες: 1) 15:50 ή 2) 17:30. Η ώρα αποχώρησης στις 14:50 δεν θα υφίσταται πλέον.