ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ των παιδιών μας

Το ΔΣ του Συλλόγου μας λαμβάνοντας υπόψη του τους μικροτραυματισμών (και όχι μόνο), που παρατηρούνται στο σχολείο μας, και αφού προέβη σε σχετική έρευνα αγοράς πρότεινε και η Γενική Συνέλευση μας της 3-11-2013 αποφάσισε την ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ των παιδιών μας (τις καλύψεις αυτής μπορείτε να δείτε στο παρακάτω)

 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ