Προληπτικός Έλεγχος Εμβολιαστικής Κάλυψης

Όπως ανακοινώθηκε και στη σελίδα του σχολείου μας, το Κέντρο Υγείας Σπάτων υλοποιεί δράση ελέγχου εμβολιαστικής κάλυψης των μαθητών του σχολείου μας κατόπιν του υπ’ αριθμό πρωτ. Φ11/130015/Δ2/31-7-2018 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει στις 27-2-2019 για τους μαθητές Α,Β,Γ τάξεων και στις 28-2-2019 για τους μαθητές Δ,Ε,ΣΤ τάξεων, έλεγχος Βιβλιαρίων Υγείας των μαθητών. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του σχολείου και κάθε κηδεμόνας θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο συναίνεσης (πατήστε εδώ ).

Κατόπιν κάθε παιδί θα  λάβει ενημερωτική επιστολή με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

 

Την ημέρα της επίσκεψης των Ιατρών στο σχολείο μας τα παιδιά  θα πρέπει να έχουν μαζί τους  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το Βιβλιάριο  Υγείας τους (Εμβολίων) και το έντυπο συναίνεσης.