Συντονισμός για Δραστηριότητες

Εγκρίθηκε από τον Δήμο ο φάκελος των δραστηριοτήτων. Μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν οι συναντήσεις με τους γονείς για τον ορισμό των τμημάτων. Θα σταλούν και sms. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Τρίτη 24/10 – 2ο Δημοτικό
18:00 Εικαστικά
18:30 Παγκράτιο
19:00 Παραδοσιακοί
Τετάρτη 25/10 – 2ο Δημοτικό
19:00 Ρομποτική

Παρασκευή 27/10 – 5ο Δημοτικό
18:00 Κιθάρα
18:00 Ρυθμική
19:00 Σκακι