ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 2010-2011

Αυτό ήταν το σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2010-2011. Για το σύλλογό μας δε ήταν μια απολύτως δημιουργική και καθ’ όλα επιτυχής χρονιά.