ΦΩΤΟΘΗΚΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥς 2009-2010 ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ 28-10-2010