ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 8-12-2013 [Μέρος α]