ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

 

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ στις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε, προκειμένου να αναζητήσετε βοήθεια είναι:

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: http://www.cyberkid.gr/

Για παιδιά έως 8 χρονών: http://www.cyberkid.gov.gr/under8.html

Για παιδιά από 8 έως 12 χρόνων: http://www.cyberkid.gov.gr/above8.html
Γονείς: http://www.cyberkid.gov.gr/parents.html

Video:http://www.cyberkid.gov.gr/downloads.html

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο: www.hasiad.gr

Ελληνική Εταιρεία Ενημέρωσης Γονέων (ΕΕΕΓ): http://www.parents.gr