01-07-2013 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ