28-05-2011 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ “ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ”