31-10-2010 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ