ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Μ.ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Προφανώς κάποιοι είναι κακώς πληροφορημένοι, κάποιοι άλλοι δεν θυμούνται καλά και κάποιοι θέλουν να ξεχνούν. Για τον λόγο αυτό, και εννοώ τις περικυκλωμένες παραγράφους της επιστολής (EPISTOLH) που αποστείλατε σε γονείς οφείλω να απαντήσω (Απάντηση)  στους αγαπητούς φίλους που τόσο απρόσεκτα την συνέταξαν περιλαμβάνοντας και τον ΣΓΚ του 5ου Δημοτικού.