ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας σήμερα
(09-10-2018 – 14-10-2020) έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης (τηλ.: 6945705577)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Γεωργοπούλου Φωτοπούλου Χριστίνα (τηλ: 6973217011)

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Κοράκη-Λαδά Ιουλία

ΤΑΜΙΑΣ: Λαζίδη Ειρήνη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Αγγελη Αλεξάνδρα