ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ανατρέχοντας στα πρακτικά του Συλλόγου αποκαλύπτεται η ιστορία και οι προσπάθειες που κατέβαλαν οι γονείς που τον απαρτίζουν, ώστε μετά από έξι χρόνια να μπορούμε εμείς σήμερα να δημοσιεύουμε ηλεκτρονικά αυτό το ελλιπές κατά τα άλλα χρονολόγιο.

 

15 Οκτωβρίου 2004 : Ιδρυτική Γενική Συνέλευση.

Ενημέρωση των παρευρισκόμενων από τον κ. Κωστούλα, Διευθυντή του 5ου Δημ. Σχολείου, για την ίδρυση του 5ου εξαθέσιου Δημ. Σχολείου, με δυναμικό 105 μαθητών. Ανακοινώνεται η συστέγασή του με το 2ο Δημ. Σχολείο και η ανέγερσή του σε καθορισμένο χώρο παραπλεύρως του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου. Μέσος όρος μαθητών ανά τάξη 16.

Μετά από ερωτήσεις γονέων ο κ. Λεστάκης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, ενημέρωσε ότι υπάρχει προγραμματισμός από το Δήμο, αλλά όχι από τον αρμόδιο φορέα που είναι ο ΟΣΚ ο οποίος καθυστερεί λόγω διάφορων υπηρεσιακών παραγόντων και ότι η κατασκευή θα είναι συμβατική, ενώ η μελέτη έχει ανατεθεί σε αρμόδιο υπάλληλο του ΟΣΚ. Επίσης ενημέρωσε ότι θα δημοπρατηθεί σύντομα το έργο και δεσμεύτηκε ότι το 2ο Δημ. Σχολείο δεν θα λειτουργήσει πρωί –απόγευμα αλλά ίσως μελλοντικά και μέχρι να τελειώσει το 5ο Δημ. να φιλοξενηθούν οι μαθητές σε προκάτ αίθουσες.

Τέλος αποφασίστηκε να προχωρήσουν στην σύσταση εφορευτικής επιτροπής για την υποβολή των υποψηφιοτήτων και τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη του προσωρινού Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημ. Σχολείου. Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίστηκε η 25η Οκτωβρίου2004.

 

25 Οκτωβρίου 2004: Διεξήχθησαν οι εκλογές και εψήφισαν 49 μέλη. Η σύσταση του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων που προέκυψε μετά τις εκλογές και μετά τη συνεδρίασή του, ήταν ως εξής:

 

Πρόεδρος : Κακλιδάκης Μανώλης

Αντιπρόεδρος : Καραγεωργίου Δημήτρης

Γραμματέας: Μάγου Ευδοκία

Ταμίας: Κουκόπουλος Ιωάννης

Μέλος: Γκίκας Πέτρος

 

Παρουσίαση του Προσωρινού Δ.Σ.

Ενημέρωση από Μ. Κακλιδάκη για την εγκατάσταση 4 αιθουσών ύστερα από επαφή που είχε με τον ΟΣΚ, καθώς και η εκτίμηση του ΟΣΚ για την αποπεράτωση του 5ου Δημ. το σχολικό έτος 2007. Αποφασίστηκε επίσης να συζητηθούν θέματα που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου, όπως καθαριότητα χώρων υγιεινής, κυλικείο, προαύλιο, χώρος υπογείου από κοινού με το Δ.Σ. του 2ου Δημ. Σχολείου

 

3 Μαρτίου 2005: Κοινή Συνεδρίαση με το Σύλλογο του 2ου Δημ. Σχολείο.

Αφού συνεδρίασαν όλα τα μέλη των δύο Συλλόγων, αποφασίστηκαν από κοινού λύσεις για τα τρέχοντα προβλήματα όπως καθαριότητα χώρων υγιεινής, κυλικείο, προαύλιο, χώρος υπογείου. Ενημερώθηκαν για την τοποθέτηση 4 αιθουσών και το κτιριακό.

 

11 Απριλίου 2005 : 1 η Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου.

Θέματα Γενικής Συνέλευσης:

Α. Απολογισμός προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

Β. Καθορισμός ημερομηνίας εκλογών για την ανάδειξη επίσημου Δ.Σ.

Γ. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής

Δ. Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές.

Λόγω μη απαρτίας η συνέλευση ορίστηκε να επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα.

 

18 Απριλίου 2005 : Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Παρευρέθησαν 31 μέλη και συζητήθηκαν τα παραπάνω θέματα καθώς επίσης ενημερώθηκαν τα μέλη για τη συνάντηση με τον ΟΣΚ και για την τοποθέτηση 4 αιθουσών αλλά και για το κτηριακό. Ενημερώθηκαν επίσης για τη βιβλιοθήκη του σχολείου, τον έλεγχο του κυλικείου και των προϊόντων του, την εκδρομή στις 28 Απριλίου 2005 και την καλοκαιρινή φύλαξη.

Εκλέχθηκε Εφορευτική Επιτροπή και υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για τη διεξαγωγή εκλογών στις 16 Μαΐου 2005 για την ανάδειξη επίσημου Δ.Σ.

Πρόεδρος : Κακλιδάκης Μανώλης

Αντιπρόεδρος: Καραγεωργίου Δημήτρης

Γραμματέας : Μυροπούλου Ιουλία

Ταμίας: Κουκόπουλος Γιάννης

Τακτικό Μέλος: Μάγου Ευδοκία

Α΄ Αναπληρ. Μέλος: Εξάρχου Έφη

Β’ Αναπληρ. Μέλος: Νάκα Γεωργία

 

To ιστορικό χρονολόγιο του Συλλόγου μας θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται και να διορθώνεται έως ότου να ολοκληρωθεί η παρουσίασή του.