Σύσταση Νέου Δ.Σ.

Για το Δ.Σ.:

Πρόεδρος:Παπατσαράς Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος:Καραγιάννης Ευάγγελος

Γεν. Γραμματέας:Κοράκη – Λαδά Ιουλία

Ταμίας:Τσούτση Σοφία

Σύμβουλος:Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:Βασιαγεώργη Αγγελική, Αποστολοπούλου Ευαγγελία

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

Αθανασοπούλου Χαρά

Δρακωτός Αναστάσιος

Φλώρου Ευριδίκη

 

Για την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων:

Παπατσαράς Κωνσταντίνος

Κοράκη – Λαδά Ιουλία

Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης

Τσούτση Σοφία

Καραγιάννης Ευάγγελος

Βασιαγεώργη Αγγελική