ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του Συλλόγου είναι:

 

info@silgoneon5dimgeraka.gr

 

Στη διεύθυνση αυτή δεχόμαστε όλες τις ενυπόγραφες παρατηρήσεις, προτάσεις, σχόλια και ιδέες σας στις οποίες σε εύθετο χρόνο θα απαντάμε με ευχαρίστηση.