ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ο λόγος που υφίσταται ένας Συλλογος, οι σκοποί του, αλλά και η οι αρχές που τον διέπουν καθορίζονται από το καταστατικό του. Η τήρησή του, καθώς και η γνώση του αποτελεί βασική πηγή της εύρυθμης λειτουργίας του. Για τους λόγους αυτούς το παραθέτουμε, ώστε όσοι ενδιαφέρονται να μπορούν να το μελετούν.

KATASTATIKO… pdf