ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συστήθηκε στις 18-5-2005 και η σύνθεσ΄ή του είχε ως εξής:

ΚΑΚΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Πρόεδρος

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντιπρόεδρος

ΜΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ Γραμματέας

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ταμίας

ΜΑΓΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ Μέλος

ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΦΗ Α΄ Αναπληρωματικό Μέλος

ΝΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Β΄ Αναπληρωματικό Μέλος