ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

΄Εγγραφα και ανακοινώσεις που ίσως ενδιαφέρουν όλους μας.

 

02-02-12 Ορισμός 161 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

02-12-11 Αξιολόγηση των μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)
11-11-11 Επέτειος Πολυτεχνείου 2011
02-11-11 Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 1-7 Νοεμβρίου 2011
01-11-11 Συγκεντρωτικά στοιχεία Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ και Ολοήμερων Νηπιαγωγείων, για τη σχολική χρονιά 2011-2012
25-10-11 Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία
28-09-11 Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών
15-09-11 Διδασκαλία της Αγγλικής στη Γ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
09-09-11 Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ – Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ
09-09-11 Άδειες παρέκκλισης ιδιωτικών σχολείων από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα
08-09-11 Επανάληψη πρόσκλησης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»
07-09-11 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π.
06-09-11 Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
05-09-11 Οδηγίες και Καινοτόμες Δράσεις για την ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)
02-09-11 Σχετικά με τη διανομή των σχολικών βιβλίων
02-09-11 Διαδικασία προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2011-2012
26-08-11 Διάθεση ζωνών στο Δημοτικό Ραδιόφωνο
04-08-11 Διευκρινίσεις επί της αριθμ.87795/Δ2/1-8-2011 εγκυκλίου που αφορά στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών για ένταξη και κατάταξη σε πίνακες διορισμών σχολ. έτους 2011-2012
25-07-11 Διαδικασίες Στελέχωσης και καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
28-06-11 Ανακοίνωση για την υποβολή διδακτικών σειρών Γαλλικά – Γερμανικά 2011 2012 

27-06-11 Διευκρινίσεις για τη Στελέχωση του ολοήμερου προγράμματος των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων
16-06-11 Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών
15-06-11 Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2011-2012
14-06-11 Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2011-2012
10-06-11 Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο
10-06-11 Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/518/61284/Γ1/27-5-2011 Υπουργικής Απόφασης
06-06-11 Θέματα Στελέχωσης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
02-06-11 Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το Σχολικό Έτος 2011-2012
02-06-11 Προγραμματισμός λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) για το Σχολικό Έτος 2011-2012
02-06-11 Τροποποίηση – συμπλήρωση των με αριθμ. Φ.20/482/ 95210/Γ1/9-9-2003,(ΦΕΚ1325,τ.Β΄) και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,(ΦΕΚ1139,τ. Β΄)Υπουργικών Αποφάσεων
30-05-11 Διδασκαλία ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία
30-05-11 Ορισμός 161 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
30-05-11 Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804,τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ
20-05-11 Κοινοποίηση αναπροσαρμοσμένων πινάκων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης
18-05-11 Καθορισμός τύπου Βεβαίωσης Παρακολούθησης Νηπίου
17-05-11 Διόρθωση Προσωπικών Στοιχείων Μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου
13-05-11 Πρόσκληση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προς τα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για συμμετοχή στην Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» κατά το σχολικό έτος 2011-2012
13-05-11 Έκδοση νέων πιστοποιητικών γέννησης από τη Β΄ έως Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου λόγω κατάρτισης νέου Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων των νέων Δήμων που συστήνονται με το Ν.3852/2010
10-05-11 Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
06-05-11 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

06-05-11 Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων
19-04-11 Ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Σχολιών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε
21-02-11 2η Ανακοίνωση για τη διάθεση των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης
28-01-11 Αποσπάσεις πλεοναζόντων εκπαιδευτικών, από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, σε κενές θέσεις
10-01-11 Ωρολόγια Προγράμματα σχολικών μονάδων στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
30-11-10 Αξιολόγηση των μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)
19-10-10 Μαθητικός Εθελοντισμός συγκέντρωσης τροφίμων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
11-10-10 Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)
30-09-10 Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στους εκπαιδευτικούς
20-09-10 Πίνακας 800 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων
Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ειδικής Αγωγής
Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων
Υπουργική Απόφαση για μετατροπή Νηπιαγωγείων σε Ολοήμερα Νηπιαγωγεία
Ανακλήσεις αυτοδίκαιων απολύσεων και παραιτήσεων εκπ/κών Π.Ε. & Δ.Ε. (13-08-10)
Τοποθετήσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (12-08-10)
Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης στις Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά και τη Γεωγραφία, στην Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού (12-08-10)
Κοινοποίηση αξιολογικών μονάδων των κριτηρίων για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (20-07-10)
Διαδικασία προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2010-2011 (20-07-10)
Διαδικασία Προμήθειας βιβλίων Αγγλικής Γλώσσας για τη Γ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2010– 2011 (20-07-10)
Εφαρμογή Υπουργικών Αποφάσεων για τα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (24-06-10) 

Εφαρμογή Υπουργικών Αποφάσεων για τα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (23-06-10)
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2010-2011 (10-06-10)
Διευκρινίσεις για τα 800 δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (03-06-10)
Ορισμός και Ωρολόγια Προγράμματα 800 Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (01-06-10)
«Χορήγηση (για υποτρόφους) – Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2010-2011». (28-05-10)
Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης (20-05-10)
Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Βορείου Αιγαίου (20-05-10)
Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου (20-05-10)
Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Δυτικής Ελλάδας (20-05-10)
Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Αττικής (20-05-10)
Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Στερεάς Ελλάδας (20-05-10)
Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Πελοποννήσου (20-05-10)
Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (20-05-10)
Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου (20-05-10)
Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων (20-05-10)
Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Δυτικής Μακεδονίας (20-05-10)
Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Θεσσαλίας (20-05-10)
Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας (20-05-10)
Συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων ΠΕ (03-05-10)