Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 26.01.2013

Κατά την επίσκεψη του δημάρχου κ. Αθανασίου Ζούτσου, της αντιδημάρχου κα. Ειρήνης Κουνενάκη και του αντιδήμαρχου παιδείας κ.Δημήτρη Καρκούλια στο σχολείο μας παρουσιάστηκε από το διοικητικό συμβούλιο η αίθουσα της βιβλιοθήκης όπως εξοπλίστηκε και οργανώθηκε από βιβλιοθηκονόμους-μέλη του συλλόγου μας.