Πακέτο Φωτογράφησης

Αγαπητοί γονείς,

Το πακέτο του Συλλόγου, με την  ομαδική και τις ατομικές φωτογραφίες των παιδιών σας, είναι έτοιμο. Το κόστος αγοράς του πακέτου είναι 10€ για 1 παιδάκι, 18€ για 2 αδελφάκια και 25€ για 3 αδελφάκια. Όποιος επιθυμεί να το αποκτήσει, θα πρέπει να απευθυνθεί, ανάλογα με το τμήμα του παιδιού, σε μέλος του ΔΣ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Α1, Α2, Α3 κα Τσούτση Σοφία
Β1, Β2, Ε2 κα Κοράκη – Λαδά Ιουλία
Γ1, Γ2, Ε1 κος Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης
Δ1, Δ2, Ε3 κος Καραγιάννης Ευάγγελος
ΣΤ1, ΣΤ2, ΣΤ3 κος Παπατσαράς Κωνσταντίνος

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει καταβληθεί η ετήσια συνδρομή.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ.