Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Αγαπητοί γονείς,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου σας καλεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30 στο σχολείο μας,
προκειμένου να ενημερωθείτε για τον οικονομικό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, τον προγραμματισμό της νέας σχολικής χρονιάς
και να παρθούν αποφάσεις σχετικά με την καθαριότητα, την ιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων, την ετήσια συνδρομή κλπ. και
οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από τη ΓΣ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου την ίδια ώρα. Η τελική
Γενική συνέλευση αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου ίδια ώρα.
Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφασίζουμε από κοινού την καλύτερη δυνατή λύση για τα παιδιά μας.
ΤΟ ΔΣ