02-06-2013 ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΜΕΡΟΣ Β)