03-12-2011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΛΙΔΙΩΝ ΜΕ ΖΥΜΗ

Καταπληκτική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε και από τους δύο συλλόγους σε συνεργασία με τη δασκάλα των εικαστικών κ. Χρυσικοπούλου.