29-03-2012 ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

Μετά από ενέργειες των δύο Συλλόγων πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση  στο Σχολικό Συγκρότημα του 2ου και 5ου Δημοτικού με την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση του Δήμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα Σακελαρίου για τις προσπάθειες που κατέβαλε, προκειμένου να υλοποιηθεί η δραστηριότητα αυτή.