Πρόγραμμα Τελικών Εκδηλώσεων Δραστηριοτήτων

Πρόγραμμα τελικών εκδηλώσεων των απογευματινών δραστηριοτήτων:
Σάββατο 1/6/2019 5ο Δημοτικό 19:00 Κιθάρα
Τρίτη 4/6/019 2ο Δημοτικό 18:00 Μουσικοκινητική
Σάββατο 8/6/2019 2ο Δημοτικό 18:00 Ρομποτική
19:30 Παγκράτιο
18:00-20:00 Εικαστικά έκθεση
Κυριακή 9/6/2019 5ο Δημοτικό 10:30 Σκάκι
18:00 Ρυθμική